Sunday, October 28, 2012

ನಮ್ಮ ರಾಮಿ

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗೂಡು
ಒಂದಷ್ಟು ಓಣ ಹುಲ್ಲು
ಇಮಾಮಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿಯಿಂದ
ಮೂಳೆ ತುಣುಕುಗಳು
ನೆಲ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು
ಉಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ನೆತ್ತರು
ಜಿನುಗಿದಂತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿತ್ತು

ಬಂದುಹೋಗುವರ ಮೇಲೊಂದು ಕಣ್ಣು
ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಮುದುರಿ ಮುದುರಿ
ಏನೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರ
ಕಣ್ಣಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಯ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ
ಸಣ್ಣ ಕ್ರೋಧದ ಛಾಯೆ
ಬರದಿರೆನ್ನೆಡೆಗೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು

ಮನದಲೂಂದಷ್ಟು ಭಯವಿತ್ತು ಎನಗೆ
ಆದರೂ ಧೈರ್ಯದಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಾನೆಂದು ಅರಿತೊಡನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಓಡಿ
ಮೈಮೇಲೆ ಎಗರುತ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಒರಗುತ
ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತಂದು ತನ್ನಾರು ಮರಿಗಳ
ನಮ್ರತೆಯ ನಲಿವಿನಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಿ

ಪವನ್ ಪಾರುಪತ್ತೇದಾರ:-

photo courtecy : Google

No comments:

Post a Comment