Friday, April 5, 2013

ಪವನನ ಕವನ

ಚಿಲ್ಲರೆ

ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಸ್ಸಿನಲಿ
ಮನಸಿನ ಟಿಕೇಟು ಮೇಲೆ
ಗೀಚಿರುವ ಸಂತೋಷವೆಂಬ
ಚಿಲ್ಲರೆಯನು
ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು

ಪ್ರೀತಿ ಕಾನೂನು
...
ಪ್ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾನೂನು
ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಮೊದಲು ಹುಚ್ಚ
ಆದಮೇಲೆ ಮುಗ್ಧ
ಏನು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ರಸ್ತೆ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ

ಒಡವೆ

ಮೈ ಮೇಲೆ ನಲಿಯುವುದಕಿಂತ
ಬೀರುವಲಿ ಮಲಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಪವನನ ಕವನ ;)

No comments:

Post a Comment