Friday, November 11, 2011

ನಾ ಕೆಟ್ಟವನಾ.......


ನಾ ಕೆಟ್ಟವನಾ.......
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲಿ
ಭಾಗವಾಗುವ ಆಸೆಯಲಿ
ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಯನು ಒರೆಸುವ ತವಕದಲಿ
ನನ್ನೆದಯ ಭಾವನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲೆಕೊಡದೆ
ಆಸೆಗಳ ಅಮುಕುತಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವು ಧ್ರುತಿಗೆಡದೆ
ಮೋಸದ ಲೋಕದಲಿ ನನ್ನ ಮನವನ್ನಿರಿಸಿ
ಪರರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಲಿವನ್ನ ಮರೆತಿರುವ
ನಾ ಕೆಟ್ಟವನಾ.......

ಪವನ್ :-

No comments:

Post a Comment